Học bổng đến $14000 tại trường DIMENSIONS Singapore

Chương trình học bổng lên đến $14000 tại trường DIMENSIONS International College cho khóa học năm 2019-2020 Cập nhật thông tin đến ngày 04/11/2019 vẫn còn nhiều suất hoc5 bỗng Thông tin về trường cao đẳng Dimensions xem tại đây https://duhocvgc.com/truong-cao-dang-dimensions-singapore/ Miễn phí lệ phí đăng ký ($428SGD) Học bổng cho khoá tiếng anh chuyên